Waarom je bleekwater beter niet kan gebruiken

Waarom je bleekwater beter niet kan gebruiken

Waarom je bleekwater beter niet kan gebruiken

Schoonmaakmiddelen zijn er in allerlei soorten en maten. Kleurrijk, groot, klein, geurig, intensief. Kortom, genoeg middelen om onze omgeving van een flinke schoonmaakbeurt te voorzien. Een van deze middelen is bleekwater. Bleekwater behoorde al vroeger tot de standaard schoonmaak uitrusting van onze grootmoeders. Ook tegenwoordig maakt menig huishouden gretig gebruik van dit middel. Maar is men zich bewust van de effecten van bleekwater op mens en milieu? En is het wel bedoelt als schoonmaakmiddel?

Wat is bleekwater

Om de knoop meteen door te hakken: bleekwater is in het leven geroepen als ontsmettingsmiddel en niet als schoonmaakmiddel. In de praktijk verwijdert bleek ziektekiemen en hardnekkige vlekken, maar echt schoon wordt het niet. Het vuil wordt in feite gebleekt omdat het een desinfecterende werking heeft. Het is daarom onzinnig om bijvoorbeeld het sanitair ermee te ontsmetten. Bleekwater komt enkel tot z’n recht in ziekenhuizen en andere bedrijven waar met levensmiddelen wordt gewerkt. Tot groot ontzet van alle enthousiaste bleek gebruikers is bleekwater dus niet bedoeld voor huishoudelijke schoonmaak doeleinden.

Effect op gezondheid
Naast de daadwerkelijke functie heeft het gebruik van bleekwater een nadelig effect op de gezondheid. Bij het gebruik van bleekwater kunnen schadelijke stoffen zoals chloorgas en chloramines ontstaan. Chloramines zijn chloor-stikstofverbindingen die irriterend en schadelijk zijn voor de luchtwegen, huid en ogen. Chloorglas ontstaat wanneer bleek wordt gemend met andere producten, met zeer giftig en bijtend gas als resultaat.

Helaas zijn de nadelen hierbij niet tot een eind. Het is echter vanzelfsprekend dat bleekwater gevaarlijk is om te drinken. Wanneer dit wel het geval is geweest moet er per direct water gedronken worden om de symptomen van misselijkheid en buikpijn te voorkomen. Daarnaast wordt braken afgeraden. In plaats daarvan moet er zo snel mogelijk naar het ziekenhuis afgereisd worden, bij voorkeur met de verpakking waaruit gedronken is.

Effect op milieu
Niet alleen heeft bleekwater een nadelig effect op gezondheid, maar ook op milieu. Het produceren van bleekwater kost erg veel energie. Bij de productie worden namelijk elementen gebruikt die schadelijk zijn voor het milieu.

Wanneer bleekwater wordt gespoeld door de afvoer vind het z’n weg naar de riolering en naar onze waterzuiveringsinstallaties. Hier wordt door bleek chemische verbindingen gevormd die moeilijk afbreekbaar zijn en veel schade aan het milieu brengen. Allesbehalve een groen (schoonmaak)product.

Het alwetende antwoord
Samenvattend kun je stellen dat bleekwater niet voor het schoonmaken weggelegd is. De productie en het gebruik van bleekwater is te schadelijk voor het milieu en heeft een nadelig effect op de gezondheid. Desondanks de werkelijke functie en effecten, vloeien de liters bleek rijkelijk. Het bewustzijn is er niet of nauwelijks. Gelukkig zijn er genoeg alternatieven voor dit chemisch leed die net zo goed werken en minder schade aanrichten. Wees gedaan met bleekwater en gebruik vol enthousiasme andere producten om je toilet mee schoon te maken!